Artykuł pochodzi ze strony www.info-samochody.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
http://www.info-samochody.pl/artykul,id_m-100492,t-nowe_europejskie_zasady_etykietowania_opon_–_bezpieczniejsze,_bardziej_efektywne_opony.html
Informacja prasowa / Data: 2010-06-17

Nowe Europejskie Zasady Etykietowania Opon – bezpieczniejsze, bardziej efektywne opony

Informacja prasowa

Goodyear Dunlop przyjmuje z zadowoleniem nowe ustawodawstwo w sprawie etykietowania opon.

Warszawa, 2 czerwca 2010 r. – Parlament Europejski przedstawił nowe, ujednolicone zasady etykietowania opon. Ich celem jest lepsze informowanie użytkowników o trzech istotnych kryteriach, które mają wpływ na bezpieczeństwo opon i ich oddziaływanie na środowisko. Goodyear Dunlop przyjmuje z zadowoleniem rozporządzenie1 w sprawie etykietowania opon, ponieważ informuje ono o kluczowym kryterium z zakresu bezpieczeństwa, jaką jest przyczepność na mokrej nawierzchni, a także o efektywności paliwowej i poziomie hałasu wytwarzanego przez opony.

„Nowa etykieta będzie zawierać dodatkowe informacje, które mogą pomóc każdemu nabywcy opon - od zwykłego kierowcy do menadżera floty, aby mógł on podjąć przemyślaną decyzję o zakupie. Ważne jest również, aby kupujący opony wiedzieli, że poza informacjami podanymi na etykiecie jest jeszcze kilka innych, kluczowych parametrów, które warto wziąć pod uwagę. Generalnie użytkownicy powinni szukać opon, które zarówno spełniają ich oczekiwania, jak i pasują do ich stylu jazdy, a także powinni koncentrować się na aspektach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, tj. m.in. na przyczepności na mokrej nawierzchni" – zaleca Jean-Pierre Jeusette, Dyrektor Goodyear Dunlop ds. Technologii Opon osobowych na Europę, Bliski Wschód i Afrykę.

Pomoc użytkownikom w podejmowaniu przemyślanych decyzji

Celem nowej etykiety jest lepsze informowanie użytkowników o osiągach opon w zakresie bezpieczeństwa, poprzez prezentowanie danych o przyczepności na mokrej nawierzchni, a o efektywności paliwowej i poziomie hałasu wytwarzanego przez opony. Nowe rozporządzenie w sprawie etykietowania opon wejdzie w życie w całej Unii Europejskiej od 1 listopada 2012 r. Począwszy od tej daty wszystkie techniczne materiały promocyjne dotyczące opon do pojazdów osobowych, półciężarowych i ciężarowych będą musiały prezentować niezbędne informacje odnoszące się do osiągów opony jeśli chodzi o efektywność paliwową, przyczepność na mokrej nawierzchni oraz poziom hałasu. Dilerzy i sprzedawcy detaliczni opon będą zobowiązani do zapewnienia dla każdej opony w punkcie sprzedaży w widocznym miejscu naklejki zawierającej takie informacje. Jeżeli nie będą one wyeksponowane w widoczny sposób ani na naklejce na bieżniku, ani w pobliżu opony, sprzedawca jest zobowiązany przedstawić te informacje użytkownikowi przed sprzedażą.

Goodyear Dunlop dostarczy swoim dilerom opon naklejki na opony lub etykiety i ulotki zawierające informacje techniczne. Do października 2012 r. Goodyear Dunlop będzie również regularnie przekazywał informacje dotyczące nowego rozporządzenia unijnego mediom, sprzedawcom opon i konsumentom.

Objaśnienia do nowej etykiety na oponie:

Przyczepność na mokrej nawierzchni

Klasyfikację przyczepności opony na mokrej nawierzchni podaje się po prawej stronie nowej etykiety. Opony ze znakomitą przyczepnością mają krótszą drogę hamowania na mokrych drogach, co jest ważne dla bezpieczeństwa podczas jazdy, zwłaszcza w deszczu. Przyczepność opony na mokrej nawierzchni jest także klasyfikowana od A do G, przy czym A oznacza najwyższą przyczepność na mokrej nawierzchni, a G – najniższą.

Efektywność paliwowa

Jak w przypadku europejskiego oznaczania klasy energetycznej, na etykiecie opony stosowana będzie klasyfikacja od klasy „A", oznaczającej najwyższy poziom efektywności paliwowej do klasy „G" dla najniższego poziomu efektywności. Efektywność paliwową opony określa się na podstawie jej poziomu oporu toczenia – im mniejszy opór, tym lepsza efektywność. Efektywność paliwową opony oznacza się za pomocą kolorowego piktogramu - standardowego piktogramu dla zużycia energii stosowanego w całej Unii Europejskiej.

Hałas zewnętrzny

Klasyfikację hałasu zewnętrznego podaje się na dole nowej etykiety. Poziom hałasu jest wyrażony w decybelach i przedstawiony za pomocą jednej, dwóch lub trzech fal dźwięku. Jedna czarna fala oznacza najlepsze osiągi w zakresie poziomu hałasu (oznacza to, że poziom hałasu opony jest co najmniej o 3 dB poniżej przyszłego określonego prawem limitu). Trzy czarne fale oznaczają najsłabsze osiągi w zakresie poziomu hałasu, czyli poziom hałasu opony mieszczących się w przedziale pomiędzy obecnie obowiązującym maksimum a nowym, niższym limitem, który zostanie wprowadzony na mocy rozporządzenia nr 661, które wejdzie w życie pomiędzy 2012 a 2016 r.

1Rozporządzenie WE nr 1222/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie etykietowania opon.

Źródło: Goodyear, fot. Goodyear