Artykuł pochodzi ze strony www.info-samochody.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
http://www.info-samochody.pl/artykul,id_m-110,t-budujemy_drogi.html
Autor: Tomasz Chrapka / Data: 2007-08-22

Budujemy drogi

Większość prac przy budowie drogi polega na odpowiednim przygotowaniu podłoża. Wykorzystuje się w tym celu kilka rodzajów maszyn budowlanych. Niestety widok budowanej drogi nie należy do częstych widoków w naszym kraju.

Koparka


Koparka
Zdjęcie na licencji GNU Free Documentation Licence pochodzi z Wikipedii.

Koparka jest maszyną służącą do oddzielenia urobku od podłoża i przeniesienie go na samochód ciężarowy lub na składowisko. Rozróżniamy koparki jednonaczyniowe i wielonaczyniowe. Poruszać się mogą na kołach lub gąsienicach.

Stabilizator podłoża

Stabilizator podłoża
Zdjęcie na licencji GNU Free Documentation Licence pochodzi z Wikipedii.

Jest to samojezdna maszyna, która za pomocą bębna rozdrabnia i miesza podłoże z cementem lub kruszywem. Celem jej pracy jest zmodyfikowanie i ustabilizowanie podłoża.

Zagęszczarka

Zagęszczarka płytowa
Zdjęcie na licencji GNU Free Documentation Licence pochodzi z Wikipedii.

Maszyna ta służy do zagęszczania terenu. Proces ten odbywa się za pomocą metalowej wibrującej płyty. Zagęszczarki mogą być prowadzone ręcznie (samoprzesuwne lub kroczące) oraz podczepiane do większych maszyn.

Spycharka

Spycharka
Zdjęcie na licencji GNU Free Documentation Licence pochodzi z Wikipedii.

Spycharka jest maszyną służącą do odspajania gruntu od podłoża za pomocą lemiesza. Urobek jest przesuwany bezpośrednio po podłożu. Jest to jedna z najpopularniejszych maszyn budowlanych. Spycharki mogą być gąsienicowe lub kołowe. Można także różnicować spycharki ze względu na lemiesz np: czołowy lub skośny.

Zgarniarka

Zgarniarka
Zdjęcie na licencji GNU Free Documentation Licence pochodzi z Wikipedii.

Jest to mszyna służąca do odspajania gruntu od podłoża oraz załadunku go do własnej skrzyni. Urobek jest transportowany oraz rozładowywany w określonym miejscu przez samą maszynę.

Równiarka

Równiarka
Zdjęcie na licencji GNU Free Documentation Licence pochodzi z Wikipedii.

Jest to maszyna służąca do profilowania podłoża. Wykorzystywana jest również do wyrównywania nasypów, do mieszania materiałów w procesie stabilizacji podłoża, do zrywania starych nawierzchni. Równiarka ze względu na konstrukcję ramy może być samojezdna lub ciągniona. Ze względu na napęd oraz sterowanie – mechaniczna lub hydrauliczna. Skręt może być realizowany przez przednią lub tylną oś, bądź przednią oś z przegubową ramą.

Walec drogowy

Walec drogowy
Zdjęcie na licencji Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 pochodzi z Wikipedii.

Podczas budowy dróg walec wykorzystywany jest zarówno do zagęszczania terenu jak i do ubijanie asfaltu. Jego praca wykonywana jest poprzez nacisk sztywnych lub ogumionych kół – wałów w trakcie jazdy. Maszyny te mogą mieć walce statyczne, wibracyjne lub udarowe. Ilość walców może być różna – od jednego do czterech.

Rozścielacz do asfaltu

Rozścielacz do asfaltu

Jest to maszyna służąca do układania nawierzchni asfaltowej. Posiada specjalny zbiornik na asfalt, który jest do niej dostarczany bezpośrednio z wywrotki. Standardowa szerokość elementu roboczego wynosi 2,5 metra. Rozścielony asfalt następnie jest wyrównywany i ubijany przez walec drogowy. Głównymi producentami tych maszyn są Caterpillar i Dynapac.

Podsumowanie

Oczywiście do budowy drogi wykorzystuje się również ciężarówki, głównie wywrotki, które służą do transportu ziemi, kamieni oraz asfaltu. Należy jeszcze wspomnieć o czynniku ludzkim. Ludzie wykorzystują nie tylko skomplikowane maszyny które ułatwiają i przyspieszają pracę ale także zwykłe łopaty i kilofy.