Artykuł pochodzi ze strony www.info-samochody.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
http://www.info-samochody.pl/artykul,id_m-158,t-biopaliwo___paliwo_przyjazne_środowisku.html
Autor: Łukasz Skupień / Data: 2008-03-10

Biopaliwo - paliwo przyjazne środowisku

Biopaliwa są w odróżnieniu od ropy naftowej czy gazu ziemnego odnawialnymi źródłami energii. Stosowanie biopaliw niesie za sobą wiele zalet jednak w dalszym ciągu ich wadą jest większa cena w porównaniu z benzyną. Jednak ciągle rosnąca cena ropy naftowej oraz zmniejszające się jej zasoby oraz zobowiązania się państw do redukcji gazów cieplarnianych spowodować może znaczny rozwój w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, a co za tym idzie biopaliw.

Co to są biopaliwa

Biopliwa otrzymywane są z biomasy. Biopaliwa nadające się dowykorzystywania w silnikach spalinowych otrzymywane mogą być z roślin i alkoholi np.: biodiesel otrzymywany jest z oleju rzepakowego surowego i przetworzonego, natomiast do zastąpienia gazu ziemnego wykorzystuje się biogaz otrzymywany w wyniku fermentacji np. biomasy czy odchodów zwierzęcych. Do zasilania silników spalinowych wykorzystuje się również alkohole np. etanol.

Podział biopaliw

Obecnie rozróżnić możemy:

Biopaliwa I generacji to takie paliwa jak bioetanol, biodiesel i olej roślinny. Otrzymywane są one w poprzez przetwarzanie produktów żywnościowych. Ta grupa paliw stanowi obecnie większość produkowanych biopaliw ze względu na niższy koszt wytwarzanie w porównaniu z biopaliwami II generacji. Wykorzystanie biopaliw ma osiągnąć swoje maksimum w 2020r.

Biopaliwa II generacji w grupie tej znajdują się takie paliwa jak bioetanol z celulozy lub drewna, biogaz oraz Btl czyli upłynnienie biomasy. Paliwa te otrzymywane są w procesie oddziaływania fizykochemicznego na biomasę, która nie służy jako żywność. Obecnie są one mało znane głównie ze względu na wyższe koszty produkcji. Jednak prowadzone badania naukowe pozwoliły na znaczne zmniejszenie ich ceny. W przyszłości z pewnością będą ona miały główne znaczenie wypierając biopaliwa pierwszej generacji.

Produkcja biopaliw

Obecnie najwięcej biopaliw produkowanych jest na rynku brazylijskim oraz w USA, jednak coraz większe znaczenie ma tutaj rynek chiński, w którym zaobserwowano największa wskaźnik wzrostu produkcji biopaliw.

Bioetanol - otrzymywany jest w wyniku fermentacji materii organicznej. Produkuje się go z ziaren zboża oraz z trzciny cukrowej. W silnikach benzynowych istnieje możliwość korzystania z paliwa które zawiera do 5 % bioetanolu. Dla korzystanie z paliwa z większa ilością bioetanolu konieczne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych silnika. Bioetanol stanowi obecnie ok. 90% produkcji biopaliw.

Biodiesel - otrzymuje się go z oleju roślinnego przez dodatnie metanolu oraz wodorotlenku sodu lub potasu. Głównym produktem w produkcji biodiesla w europie jest rzepak. W USA natomiast produkuje się go głównie z soi. Do produkcji można stosować również olej palmowy oraz zużyty tłuszcz roślinny oraz tłuszcz zwierzęcy. Biodiesel stosuje się w silnikach z zapłonem samoczynnym czyli jak sama nazwa wskazuje Dieslach.

Olej roślinny - jego użycie jest niestety bardzo ograniczone ponieważ nie może on być stosowany w silnikach Diesla bez estryfikacji czyli w czystej formie.

Bioetanol z celulozy lub drewna - jest biopaliwem II generacji. Wytwarzany może być z odpowiednio przygotowanych resztek drewnianych, siana czy celulozy. Stosowany może być tak jak bioetanol pierwszej generacji w silnikach benzynowych.

Btl ( „Biomas to liquid”) - Znajduje on zastosowanie w silnikach Diesla. Wytwarzany jest z biomasy, która najpierw jest zagazowywana, a gaz wykorzystywany jest później jako składnik produkcji paliwa.

Biogaz - wykorzystywany może on być jedynie w silnikach CNG czyli przystosowanych do spalania gazu ziemnego.

Podsumowanie

Produkcja biopaliw odgrywa coraz większą rolę na rynku paliw. Nie bez znacznie ma tutaj fakt promocyjnego wdrażania biopaliw, w których zastosowano wiele istotnych rozwiązań fiskalno prawnych. Stosowanie biopaliw w przyszłości będzie miało z pewnością ogromne znacznie podobnie jak stosowanie ogniw wodorowych. Stosowanie tych rozwiązań wymusza głównie coraz większa cena ropy naftowej oraz zmniejszające się jej zasoby.