Artykuł pochodzi ze strony www.info-samochody.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
http://www.info-samochody.pl/artykul,id_m-202,t-znaki_ostrzegawcze.html
Autor: Tomasz Chrapka / Data: 2009-08-14

Znaki ostrzegawcze

Witam, stoję koło drogi na jednej nodze, mam trójkątny kształt z czerwonym obramowaniem, a na żółtym tle mam czarny znak (wyjątkowo kolorowy). Nazywam się ostrzegawczy, znak ostrzegawczy. Moim celem jest uprzedzić Cię o miejscach na drodze, w których występuje lub może wystąpić niebezpieczeństwo, zobowiązując Cię do zachowania szczególnej ostrożności.

Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca w którym to niebezpieczeństwo występuje uzależniona jest od dopuszczalnej maksymalnej prędkości na drodze, a także od znaku:

 

- na drodze o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h odległość ta wynosi do 100 metrów, z wyjątkiem znaku A-7 "Ustąp pierwszeństwa przejazdu", gdzie ta odległość wynosi do 25 metrów,

- na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h odległość ta wynosi od 150 do 300 metrów, tu również wyjątkiem jest znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa przejazdu", gdzie ta odległość wynosi do 50 metrów.

Długość odcinka drogi na którym występuje niebezpieczeństwo to maksymalnie 500 metrów.

W przypadku gdy pod znakiem ostrzegawczym umieszczona jest tabliczka T-1 to wskazuje ona odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.

Jeśli pod znakiem umieszczona jest tabliczka T-2, to informuje ona o długości odcinka drogi na którym występuje niebezpieczeństwo, jeśli jej długość przekracza 500 metrów.

Tabliczka T-3 oznacza koniec odcinka drogi na którym wystąpiło niebezpieczeństwo.

Wykaz znaków ostrzegawczych:

niebezpieczny zakręt w prawo Znak A-1 - niebezpieczny zakręt w prawo
niebezpieczny zakręt w lewo Znak A-2 - niebezpieczny zakręt w lewo
Znak A-3 - niebezpieczne zakręty, z czego pierwszy w prawo Znak A-3 - niebezpieczne zakręty, z czego pierwszy w prawo
Znak A-4 - niebezpieczne zakręty, z czego pierwszy w lewo Znak A-4 - niebezpieczne zakręty, z czego pierwszy w lewo
Znak A-5 - skrzyżowanie dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami Znak A-5 - skrzyżowanie dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami
Znak A-6a - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach Znak A-6a - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
Znak A-6b - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie Znak A-6b - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
Znak A-6c - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie Znak A-6c - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
Znak A-6d - wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony Znak A-6d - wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
Znak A-6e - wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony Znak A-6e - wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
Znak A-7 - ustąp pierwszeństwa przejazdu Znak A-7 - ustąp pierwszeństwa przejazdu
Znak A-8 - skrzyżowanie o ruchu okrężnym Znak A-8 - skrzyżowanie o ruchu okrężnym
Znak A-9 - przejazd kolejowy z zaporami Znak A-9 - przejazd kolejowy z zaporami
Znak A-10 - przejazd kolejowy bez zapór Znak A-10 - przejazd kolejowy bez zapór
Znak A-11 - nierówna droga Znak A-11 - nierówna droga
Znak A-11a - próg zwalniający Znak A-11a - próg zwalniający
Znak A-12a - zwężenie jezdni dwustronne Znak A-12a - zwężenie jezdni dwustronne
Znak A-12b - zwężenie jezdni prawostronne Znak A-12b - zwężenie jezdni prawostronne
Znak A-12c - zwężenie jezdni lewostronne Znak A-12c - zwężenie jezdni lewostronne
Znak A-13 - ruchomy most Znak A-13 - ruchomy most
Znak A-14 - roboty drogowe Znak A-14 - roboty drogowe
Znak A-15 - śliska jezdnia Znak A-15 - śliska jezdnia
Znak A-16 - przejście dla pieszych Znak A-16 - przejście dla pieszych
Znak A-17 - dzieci Znak A-17 - dzieci
Znak A-18a - zwierzęta gospodarskie Znak A-18a - zwierzęta gospodarskie
Znak A-18b - zwierzęta dzikie Znak A-18b - zwierzęta dzikie
Znak A-19 - boczny wiatr Znak A-19 - boczny wiatr
Znak A-20 - odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym Znak A-20 - odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
Znak A-21 - tramwaj Znak A-21 - tramwaj
Znak A-22 - niebezpieczny zjazd Znak A-22 - niebezpieczny zjazd
Znak A-23 - stromy podjazd Znak A-23 - stromy podjazd
Znak A-24 - rowerzyści Znak A-24 - rowerzyści
Znak A-25 - spadające odłamki skalne Znak A-25 - spadające odłamki skalne
Znak A-26 - lotnisko Znak A-26 - lotnisko
Znak A-27 - nabrzeże lub brzeg rzeki Znak A-27 - nabrzeże lub brzeg rzeki
Znak A-28 - sypki żwir Znak A-28 - sypki żwir
Znak A-29 - sygnały świetlne Znak A-29 - sygnały świetlne
Znak A-30 - inne niebezpieczeństwa Znak A-30 - inne niebezpieczeństwa
Znak A-31 - niebezpieczne pobocze Znak A-31 - niebezpieczne pobocze
Znak A-32 - oszronienie jezdni Znak A-32 - oszronienie jezdni
Znak A-33 - zator drogowy Znak A-33 - zator drogowy
Znak A-34 - wypadek drogowy Znak A-34 - wypadek drogowy