Artykuł pochodzi ze strony www.info-samochody.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
http://www.info-samochody.pl/artykul,id_m-40,t-tabliczka_znamionowa_pojazdu.html
Autor: Łukasz Skupień / Data: 2007-07-12

Tabliczka znamionowa pojazdu

Zgodnie z polskimi przepisami każdy pojazd powinien posiadać tabliczkę znamionową, w której podane zostają pewne dane dotyczące pojazdu określone przez producenta samochodu. Brak tabliczki znamionowej w samochodzie równoznaczny jest z zakazem poruszania się takiego samochodu.

Tabliczka znamionowa samochodu marki BMW. Fot. z Wikipedii Tabliczka znamionowa BMW
Fot: Wikipedia (licencja GNU)

Tabliczka znamionowa umieszczana jest w samochodzie przez jego producenta. Miejsce umieszczenia tabliczki nie jest określone przepisami powinna być ona jednak umieszczona w miejscu łatwo dostępnym na części trwałej i niewymienialnej. Dokładne miejsce umieszczenia tabliczki określane jest przez producenta i jest zawsze takie samo dla określonego modelu samochodu. Powinno ono być podane w książce serwisowej podobnie jak pozostałe numery identyfikacyjne pojazdu.

Tabliczka znamionowa powinna być wykonana z materiałów nie ulegających korozji w określonych, zmiennych warunkach atmosferycznych. Najczęściej są to metale nieżelazne. Wysokość cyfr i napisów w polach tabliczki powinna wynosić 4mm.

W tabliczce znamionowej pojazdu powinny znajdować się taki informacje jak:

  • rok produkcji pojazdu
  • nazwa pojazdu
  • nazwa producenta
  • numer seryjny
  • podstawowe parametry takie jak masa, moc, ładowność

Jeżeli zdarzy nam się zgubić tabliczkę znamionową należy ją wykonać we własnym za kresie na uprawnionej stacji diagnostycznej. Jeżeli zdarzy się ze konieczne jest wykonanie naprawy blacharskiej w miejscu umieszczenia tabliczki czyli zajdzie konieczność jej demontażu powinna ona być zamocowana dokładnie w tym samym miejscu i w taki sam sposób.

Obecnie tabliczki znamionowe są stosowane nie tylko na pojazdach samochodowych lecz na wielu innych urządzeniach np. na hakach holowniczych lub przykłady czy nawet na mikserze kuchennym. Oczywiście zakres danych na takiej tabliczce zależy od tego na czym zostanie ona umieszczona.

Poniżej załącznik do rozporządzenia dotyczący właśnie tabliczek znamionowych w pojazdach

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 31 GRUDNIA 2002 r.

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 poz. 0262)

Załącznik nr 4

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ

§ 1.

Tabliczka znamionowa powinna być umieszczona przez producenta albo przez jego upoważnionego przedstawiciela. W przypadku braku tabliczki znamionowej mają zastosowanie odrębne przepisy o tabliczce zastępczej.

§ 2.

1. Tabliczka znamionowa powinna być trwale przymocowana w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na części, która nie daje się łatwo usunąć lub wymienić. Powinna ona podawać w sposób czytelny i nieścieralny informacje w następującej kolejności:

1) nazwa producenta (marka);

2) numer świadectwa homologacji typu pojazdu;

3) numer identyfikacyjny pojazdu VIN, a w razie jego braku - rozpoznawczy numer podwozia/nadwozia pojazdu;

4) dopuszczalna masa całkowita pojazdu, a w przypadku motocykli i motorowerów zamiast dopuszczalnej masy całkowitej poziom hałasu zewnętrznego na postoju w dB (A) przy prędkości obrotowej wyrażonej w obr/min;

5) dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w przypadku pojazdu samochodowego przeznaczonego do ciągnięcia przyczepy;

6) dopuszczalne obciążenia osi podane w kolejności od przodu do tyłu;

7) w przypadku naczepy, dopuszczalne obciążenie pionowe na urządzenie sprzęgające;

8) jeżeli wartości maksymalne mas i obciążeń są większe niż dopuszczalne, to należy podawać również te wartości; dane powinny być wówczas podane w dwóch kolumnach: dopuszczalne - po lewej i maksymalne - po prawej stronie;

9) producent może podać dodatkowe dane, zamieszczając je poniżej lub obok, poza wyraźnie zaznaczonym prostokątem zawierającym jedynie dane przewidziane w pkt 1-8.

2. W przypadku motocykli i motorowerów obowiązuje podanie danych wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, przy czym dane określone w ust. 1 pkt 2 i 4 mogą być umieszczone poza tabliczką znamionową.