Artykuł pochodzi ze strony www.info-samochody.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
http://www.info-samochody.pl/artykul,id_m-69,t-system_recyrkulacji_spalin.html
Autor: Łukasz Skupień / Data: 2007-08-07

System recyrkulacji spalin

Coraz większe starania starania producentów samochodów do zmniejszenia szkodliwych substancji emitowanych przez pojazdy samochodowe powodują powstawanie coraz to nowszych systemów. Jednym z takich systemów jest system recyrkulacji spalin (ang. EGR - Exhaust Gas Recirculation).

Zasada działania

Zawór EGR Zawór EGR
Fot: Wikipedia (licencja GNU)

Zasada działania systemu recyrkulacji spalin w dużej mierze opiera się na zastosowaniu elektronicznego zaworu, umieszczonego wkanale łączącym kolektor wydechowy z kolektorem dolotowym, za pomocą którego cześć spalin wydostających się z układu wydechowego silnika spalinowego ponownie trafia do komory spalania silnika. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania udało się zmniejszyć emisje szkodliwych dla środowiska tlenków azotu NOx przez zmniejszenie temperatury spalania ubogiej mieszanki paliwowo-powietrznej oraz zmniejszenie emisji niespalonych węglowodorów HC przez ich utlenianie.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy systemu recyrkulacji spalin konieczne jest prawidłowe dawkowanie ilości powracających spalin uczestniczącym w procesie spalania. “Dawka” spalin jakie powinny brać udział w procesie spalania zależy natomiast od obciążenia silnika, jego prędkości obrotowej, temperatury cieczy chłodzącej silnik, temperatury oraz ilości powietrza wpływającego do kolektora ssącego. Po zebraniu tych informacji następuje otwarcie zaworu EGR powodując tym samym odpowiedni przepływ gazów spalinowych. W silnikach spalinowych z powrotem do komory spalanie może trafić do 25% objętości spalin o temperaturze do 650 stopni C. W silnikach o zapłonie samoczynnym natomiast do komory spalania trafić może nawet do 50 % objętości spalin o ograniczonej temperaturze do ok. 450 stopni C.

Obecne rozwiązania

Obecnie występują dwa rozwiązania techniczne systemów recyrkulacji spalin.

W pierwszym rozwiązaniu (wyżej opisanym) spaliny wydostające się z silnika są są kierowane z kolektora wylotowego z powrotem do kolektora ssącego. Rozwiązanie to zwane jest zewnętrzym układem recyrkulacji.

W drugim rozwiązaniu bardziej zaawansowanym technicznie spaliny pozostają w cylindrze przez jednoczesne otwarcie w czasie suwu ssanie zarówno zaworów ssących jak i wylotowych. Powoduje to pozostanie spalin w komorze spalania. Rozwiązanie to jednak jest stosowane tylko w silnikach z zaawansowanym układem rozrządu, w którym istnieje możliwość sterowania otwarciem zaworów.

Najczęstsze awarie

Jedną z najczęstszych awarii układu recyrkulacji spalin jest zabrudzenie nagarem elektronicznego zaworu w wyniku czego powstają nieszczelności lub zatarcie zaworu. Niesprawności układu recyrkulacji spalin mogą objawiać się nadmiernym dymieniem, zakłóceniami w pracy silnika, jak również uszkodzeniem sondy lambda. W niektórych przypadkach wystarczy jedynie wyczyszczenie elektronicznego zaworu do przywrócenia prawidłowej pracy systemu. W innych natomiast konieczna będzie jego wymiana.